Kapitolinska museerna och Capitolium i Rom

Kapitolinska museerna i Rom, eller Musei Capitolini, innehåller några av Roms största konstnärliga och arkeologiska skatter. Egentligen ett museum utspridda […]